لطفاً در این نظرسنجی به دلیل بهبود عملکرد سایت شرکت نمایید

# به نظر شما کاربرد کدهای ارتباطی USSD در کدامیک موثرتر هستند؟


نتیجه آمار